Best collection of Marathi Ukhane for Male, Marathi Ukhane for Female, Comedy Marathi Ukhane, Marathi Ukhane for Pooja, Marathi Ukhane for Bride and Groom, Dohale Jevan Marathi Ukhane.

Monday, October 12, 2020

२०+ मराठी कविता 【प्रेम, विरह, प्रेरणादायी, विनोदी】

Marathi Kavita on Love, Life, Inspiration, Comedy


शृंगारिक  मराठी कविता 


१. शृंगार

रोजच पाहतो तुझा चेहरा
आज वाटे नवीन काही
शृंगाराची खान तुझी
नजरेचा बाण घायाळ करी
कमरेवरचा हात तुझा
नजर झुकवित किंचित खाली
ओठावरती चमकते लाली
हा शृंगार कुणासाठी
नटली अशी जणू भासते नटी
उतावीळ झाला जीव
तुला भेटण्यासाठी
मधाळ तुझे ओठ
त्यावर ठेवून अलगद बोट
इशारा करशी मज काही
पैंजणांचा नाद मधुर
असा वाजतो तुझ्या पायी
चाल तुझी जणू चालली वाघीण
डुलते मान जशी डुलती नागिन
कुणास मि काय बोलू
नजरा तुझ्यावर हजार आहेत
शृंगाराची नशा तुझ्या
आज प्रत्येकाच्या नजरेत आहे।


२. शरद पौर्णिमा

क्षीरसागरी स्वच्छंद पोहुनि
चंद्र झालाय वेडा
धुंदफुंद नभी घालतो
धवल दुधाचा सडा
बासुंदीचे पाट धरतो
रात्र जागुनि खुळा
नभाच्या अंगणी फुलवि
चांदण्यांचा मळा
दुग्धशर्करा योग होता
उधाण ये प्रीतीला
प्रियासंगे संग रंगता
सुगंध ये रातीला
शब्द शब्द मिटता
भाव झाला मोकळा
शृंगार असा रातीला
कणाकणात झोकला
पाहुनि जगी प्रणयबहार
उधाण येई सागरा
प्रणयधुंद रात सरता
जाग येई पाखरां
शांत वारे, शांत तारे
आकाशही शांत झाले
प्रणयाचा बहर सरूनि
त्रिभुवन सारे क्लांत झाले


३. श्रावणवेढी राधा

कोकिळेची साद ती
श्रावण घेऊन आली ,
आणि आसुसलेली धरणी ती
आज ओलिचिंब झाली
काळ्या काळ्या त्या ढगांच्या साक्षीने
ही हवा फुलांचा गंध ल्याली,
आणि निसर्गाच्या या स्वप्ननगरीत
श्रावनवेडी  राधा प्रेमरंगी न्हाली...


४. रूप

त्याच्या मधाळ शब्दात
ओठांची मोहोळ खुले
तिच्या दीर्घ हास्यात
हृदयात त्याच्या धडधडे
गालावरची खळी पाहून
पोटात खड्डा पडे
पापणीच्या शिंपल्यात
मोती नजरेचा चमके
डोळ्यावरली अलगद बट
वाऱ्यासह हेलकावे
चंद्रापरी देखणे रूप
पाहून रोमरोम शहारे
थिजले तुझ्या रूपात
माझे कटाक्ष चोरटे
लावी वेड जीवा
घायाळ रूप देखणे


५. एक बाप

जो राब राब राबला
पण कधीच नाही थकला
ज्याने थेंब थेंब गाळला
पण कधीच नाही थांबला
जो जीवावर खेळला
पण कधीच ना घाबरला
जो आपल्यांसाठी जगला
पण कधीच ना मोह केला
जो फाटके घालून फिरला
पण मुलास आपल्या सजवला
ज्याने घासातला घास काढला
पण कधी पोटभर नाही जेवला
ज्याने स्वप़्नास आपल्या जाळला
पण कधीच नाही रडला
ज्याने अश्रुंना आपल्या साठवला
पण विदाईला ना रोखू शकला
ज्याने मनाला कठोर केला
पण कधीच ना प्रेम विसरला
जो रात्र रात्र जागला
पण कधीच ना बेभान झोपला
जो घोडा गाडी झाला
तो मुलांचा एक खेळणा झाला
जो मुलांचे अत्याचार सोसला
पण कधीच काही ना बोलला
ज्याने मुलांचा सुख आनंद पाहला
तो एक दिवस निवांत शांत झोपला

 

प्रेरणादायी मराठी कविता / Inspirational Marathi Kavita 


१. मदिरा आख्यान

पाहूनीया बाटली ! सुटे ना मुखा पाणी !
परलोक तो प्राणी ! पक्का जाणावा !!

जया अखंड ध्यास ! पिण्याचीच ती आस !
ऐसा भला माणूस ! विरळा जाणा !!

पितो मना पासून ! पाजतो आग्रहाने !
कधी उसनवारीने ! दोस्तांत प्रिय !!

लुटूनी घरा दारा ! गुत्याला जगवितो !
सकलां विसरतो ! व्यसनी खरा !!

खंगुनीया तो जाता ! पिऊन मदिरा हाला !
म्हणे कामातून गेला ! एक दारूडा !!

वाईटच हे व्यसन ! जावू नये त्या वाटे !
जाताची कर्म फुटे ! वदतो शिवा !!

 

२. श्रावण महफ़िल

श्रावणात माझी मैफिल सजून गेली
पाहता फडाची लावणी दमून गेली
**
गायीले गीत माझे मैफिलीत माझ्या
स्वरांच्यासवे बघ ही रात्र रंगुन गेली
**
स्वातंत्र्य दिन साजरा आज बहात्तरावा
तिरंग्यापुढे आज मान झुकून गेली
**
आठवा आज हो त्या वीर जवानांना
तयांच्या साठी दोन आसवे टपून गेली
**
सरसर पाऊस थोडे बघा उन्ह पडे
आनंदाने कशी धरणी रमून गेली
**
चला गं सयांनो आज नाग पूजायला
सणात कशी बघा फुगडी घुमून गेली
**
नेमेची येतो महिना कसा श्रावणाचा
आनंदाने बघ कशी मने बहरून गेली

 

३. श्रीमंती

वारसा संतांचा, अभंगाचे मळे
शब्दांमृत फळे, सकल जना !

स्पष्ट होण्या भाव, भाषेचा सहारा
शब्द त्यां फुलोरा, रचनात्मक !

शब्दांतुनी येता, भावनांचा मेळा
श्रोते होती गोळा, सुजाण सारे !

गोडवे आम्हासी, माय मराठीचे
कौतुक शब्दांचे, तिन्ही त्रिकाल !

अर्पुनी शब्दधन, रसिकाचे जाती
लाभली श्रीमंती, कुबेरा पेक्षा !

 

४. विना विना

विनासायास विनाप्रयास,
मिळते का काही?
बसल्या जागेवर, आयते आपोआप,
हलते का काही?

विनासाहस विनाधाडस,
मिळते का काही?
बसल्या जागेवर, आयते आपोआप,
वळते का काही?

विनाधडपड विनापडझड,
मिळते का काही?
बसल्या जागेवर, आयते आपोआप,
जळते का काही?

विनाविचार विनाआचार,
मिळते का काही?
बसल्या जागेवर, आयते आपोआप,
रुळते का काही?

विनाध्यास विनाअभ्यास,
मिळते का काही?
बसल्या जागेवर, आयते आपोआप,
कळते का काही?

विनाखटपट विनाझटापट,
मिळते का काही?
बसल्या जागेवर, आयते आपोआप,
टळते का काही?

विनादर्शन विनाआकर्षण,
मिळते का काही?
बसल्या जागेवर, आयते आपोआप,
जुळते का काही?

विनाचळवळ विनाखळबळ,
मिळते का काही?
बसल्या जागेवर, आयते आपोआप,
पळते का काही?

विनाकष्ट विनाउद्दिष्ट,
मिळते का काही?
बसल्या जागेवर, आयते आपोआप,
बळते का काही?
विनाघर्षण विनामर्जन,
मिळते का काही?
बसल्या जागेवर, आयते आपोआप,
दळते का काही?

मिटुनी डोळे झोपुनी निवांत
मिळते का काही?
बसल्या जागेवर, आयते आपोआप,
फळते का काही?

 

५. एक रानी

लाखों जनांची जननी
लाखात एक राणी
महाराणी ताराराणी
महाराणी ताराराणी

लाख उपकार तुझे
आज भोगतो स्वातंत्र्या
तुझ्या एका भरारिने
हरविले परतंत्र्या

नाही केलास विचार
कधी राज्य भोगन्याचा
कानी घूमे तुझ्या फक्त
नाद प्रजा वेदनांचा

किती सोपे होते तुला
धर्मा पाठ दाखविने
एक आहे मी अबला
पळ म्हणून काढ़ने

तुझ्या शीरी शिवबाचा
तेंव्हा नव्हता तो हात
जनमाच्या सोबतीची
हरविली होती साथ

तरी घेतला निर्णय
एकटीने नेतृत्वाचा
फक्त बदल्याचा नव्हे
निश्चय तो बदलाचा

सुरु केलास अध्याय
नारीच्या सहभागाचा
तूझ्या तलवारिने केला
नाश तिच्या अभाग्याचा

घेतले हाति खड्ग
सर्व बंध झुगारूनी
तुझ्या तपाचे ते फळ
माझ्या हातात लेखणी

दिशा दर्शक तो जसा
ध्रुवतारा ,ताराराणी
देवा माझाही बनु दे तसा  धर्म ताराराणी
आणि कर्म ताराराणी

 

हे पण वाचा   :    Happy Diwali Wishes in Marathi

 हे पण वाचा   :   Inspirational Quotes in Marathi


मराठी विनोदी कविता  / Marathi Comedy  Poems 


१. झेब्रयाचा जन्म

एकदा वाघ शिकारीस निघाला
शोधत शोधत शिकार तो कुराणाशी गेला
डौलदार अजस्त्र तो, डोळे शिकारीकडे
गाढवांचा कळप तेथे चरण्यासी आला
हेरली एक बाकदार, सुंदर, नाजूक गाढवीण त्याने
असेल फर्लागभर अंतरावर
घेऊन पावित्रा मारणार उडी
इतक्यात नजरभेट झाली
त्या सुंदर गाढविणीच्या नजरेने केली, शिकाऱ्यावरच कडी
अन शिकारी खुद्द शिकार झाला
तारीख ठरवली गेली लग्नसोहळ्याची
घेतल्या आणाभाका शिकार न करण्याच्या
व यथेच्छ जोड्याने चरण्याच्या
मंगला समयी लग्न लागले
सोहळ्यास सारे जंगल लोटले
सर्व सुखांत ते तृणभक्षक
आता भय नसे कुणाचे
वाघच आपला रक्षक
मंगलाष्टक म्हंटली गेली
कालांतराने गाढवीण व्यायली
दिलं नवीन रुपडं जंगलाला
अय्या नवलच झालं
बछडं आलं कि गधडं आलं
कि अजून काय आलं ओ जन्माला
गाढविणीची कांती आणि वाघाचे पट्टे
उड्या मारुनी घोड्यावानी खिंकाळते
गधडं गुरकावुनि खिंकाळी फोडी
गवत खाउनी लाथा झाडी
गधडं कि बछडं , पण एक नवीनच रुपडं
अहो , गाढवच ते फक्त वाघांचं कातडं
बघता बघता झाला जंगलभर बभ्रा
घटस्फोट घेऊनि नाव ठेवलं " झेब्रा "

 

२. री री री री

बिनपगारी फुलअधिकारी झाले चिकार
रोजगारी बेकारी झाली भिकार
सत्ताधारी कारभारी झाले चुकार
दादागिरी भाईगिरी झाली टुकार
लाचखोरी भ्रष्टाचारी भरला बाजार
शेतकरी कष्टकरी झाले बेजार
रहदारी घुसखोरी देतेय मुकामार
दुनियादारी इमानदारी पेटली वखार
हरामखोरी चोराचोरी नाना विकार
गुलामगिरी चेंगराचेंगरी माजला हाहाकार.

 

३. धोका ये इश्क़ का !

तुम्हारी आखो का काजल और
प्यार का आचाल हमे बरबाद कर गया

बोहोत धोके खाये हमणे इश्क में जानेमन
'तेरी मोहबत का शिकार हो गया

हम ना करते मोहबत तुझसे पर तेरे
भोले पण में बेकरार हो गया

तुझे पेहेचान नें के लिये जानेमान पेहलिबार न
जाणे कैसे धोका खा गया

खुश थे हम हमारी इस दुःख की दुनिया में
पगली किस खुशी में हमे इतना रूला दिया

जखमी हमारे दिल को आज फिर तुने ये
हसीना ऐसा सितम दे दिया

प्यार भरी हमारी जिंदगी में मोहबत का एक
झुटा जहर भर दिया

पी के तेरे इश्क का प्याला ये आशिक बे
वजह हलाल हो गया

'तेरी झुटी हसी पर न जाणे कैसे पागल प्रेमी
आज कुर्बान हो गया

जाते जाते एक बात बोल दु तुम्हे 'तेरी खुशी के लिये
ये इश्क का शेहजादा खुदा को प्यारा हो गया

इश्क में है धोके सब इस बात का सारा जहा
गवा हो गया

 

४. बगल

उचकी लागली आणि जाग आली
पाहिलं न् तु ऑनलाईन दिसली !

झोपलेला होता नवरा तोवर
सासुची तेवढ्यात झोप उडाली !

काय राव झाली भलतीच गोची
बायकोचीपण इथ झोप उघडली !

न आलेलं नळाला पाणी, आणि
उकळत्या दूधावर चर्चा झाली !

विषय काय घ्यावा हो रम्य प्रहरी
म्हणता, चर्चेला त्या बगलच दिली !

 

५. बाई पलंगावर बसून होती

बाई पलंगावर बसून होती
गुलाबराव मस्त मळत होते
मळता मळता बघत होते
बाईकडं गिधाडावानी
बाई टाकत व्हती ऊसाश्यावर उसासे
कधी येतायत गुलाबराव आणि काढतायत एकदाची पिसे
मळता मळता थाप मारली
राळ उडालेली नाकात बसली
शिंकेवरती शिंक आली
शिंकण्यातच सारी रात गेली
आवाजाने गावाला जाग आली
बाई जाम उखडली
वाहून शिव्यांची लाखोली
चरफडत चोरपावलांनी निघून गेली
रात बी गेली अन बाई बी गेली
थापा मारण्यातच वेळ गेली

 

विरह मराठी  कविता / Virah  Marathi  Poem 


१. प्रेमात तुझ्या 

प्रेमात तुझ्या काय काय मी केले
काट्यांचे फुलं करून तुला वाहिले
दुःखापासून वंचित तुला मी ठेवले
प्रत्येक वादळातुन तुला मी सवारले
प्रेमात तुझ्या मला शिव्या मिळाल्या
त्यापण मी आनंदाने गिळल्या
बऱ्याच दुःखद घटना तुजपासून दूर ठेवल्या
आणि आनंदाच्या लाटा तुझ्याकडे वळवल्या
प्रेमात तुझ्या मी खुप सहन केलं
प्रत्येक प्रसंगाला मी तोंड दिलं
जीवनात थोडं हास्य होतं मी सांभाळलं
सारंच्या सारं तुझ्यासाठी खुलं केलं
प्रेमात तुझ्या मी स्वतःपासून दूरावलो
क्षणा क्षणाला तुझ्या पाठीमागे मी राहिलो
तुझ्यासाठी मी वादळाच्या घेरात आलो
तुला आनंदी पाहण्यासाठी मी *जोकरही* झालो
प्रेमात तुझ्या निराशा मला मिळाली
माझी सारी खटपट व्यर्थ गेली
लग्न करुन तू सासरी निघाली
श्वास सोडला मी ,जेंव्हा तुला आनंदी पहिली

 

२. अथंग प्रेम

चाललीस तु सोडुन तर.......
माघ वळुन बघतेस का...?
मी होतो तसा बरा होतो
मला बदललस का...?
प्रेमात घमंडी तु अन्...
मी हताश आज आहे।
तुझ्या नजरेत टायमपास
अन् माझ्यासाठी स्वर्ग आहे।
ते म्हणजे *"अथांग प्रेम"*

 

३. एक दिवस येईलच

कवी अमोलभाऊ शिंदे पाटील:
*शीर्षक.एक दिवस येईलच*

नाहीतरी कोण असतं आपलं म्हणायला
एक दिवस येईलच जग हे सोडून जायला

जायचंच आहे तुला तर
एकदा हळव्या मनाला छळून जा
मरण जवळ येईलच आता
रचलेल सरण ही तू जाळून जा

जळणारच आहे आत्मा ती भरकटायला
एक दिवस येईलच जग हे सोडून जायला

मागितलं नव्हतं काहीच तुला
जरासा इरादा होता जपण्याचा
हृदय होते तुझे मंदिर गं
विचार केला होता लपण्याचा

तयार ना झालीस हृदयात मला जपायला
एक दिवस येईलच जग हे सोडून जायला

झटकशील हात माझे
खडतर अंधाऱ्या वाटेवर
काजवे ही आले बघ का
जळलेल्या त्या राखेवर

विरान रात काजव्यांची वेळ ना सरायला
एक दिवस येईलच जग हे सोडून जायला

राख अशीही झाली होती
न पाहिलेल्या रंगीत स्वप्नांची
रंग ही सारे उधळून गेले
किंमत राहिली फक्त रकमांची

सारं संपून गेलं अर्थ राहिला ना जगायला
एक दिवस येईलच जग हे सोडून जायला

सखे असंच असत प्रेम तर
जिव्हाळा तुझा बोचला असता
रक्त रंजित झाली असती धरणी
हृदयी घाव मी तेव्हा सोसला असता

ताकद ना राहिली घाव ते सोसायला
एक दिवस येईलच जग हे सोडून जायला

 

४. वेदना प्रेमाची -  Marathi Kavita 

वेदना प्रेमाची आजही तितकी आहे
तुझाच होतांना आपुलकी जितकी आहे

तुझ्या ही माझ्या ही कधी
जागु दे पुन्हा त्या संवेदना
निस्सीम तुझाच होतांना
जड होतील ही त्या वेदना

हृदयात जपतांना आगही तितकी आहे
तुझाच होतांना आपुलकी जितकी आहे

तुझं पत्रावळी सारख तुडवन
काळजाला घाव देऊन गेलं
नकळत मग समुद्रावर ही
वादळ विरहाचं घेऊन आलं

रातीच्या वादळाला जागही तितकी आहे
तुझाच होतांना आपुलकी जितकी आहे

मेहंदीचा रंग चढत होता
तसा ओढणीचा रंग बदलत होता
तेव्हा धरणी ही काटेरी वाटली
बोहल्यावर चा काटा सलत होता

हृदय जळतांना राख ही तितकी आहे
तुझाच होतांना आपुलकी जितकी आहे

मी ही वाट पाहत होतो
देऊन जाशील तरी सुखाला
विणलेली दोर झालीस तू
अन ताण देऊन गेलीस दुःखाला

गळ्यात दोरीची दाह ही तितकी आहे
तुझाच होतांना आपुलकी जितकी आहे

 

५. आयुष्याच्या वाटेवर  -   Marathi   Kavita   on   Life 

आयुष्याच्या वाटेवर सगळंच काही आलबेल नसतं
आणि म्हणून गेलेला तोल सावरायला कोणीतरी साथ हवं असतं
शब्दाने शब्द वाढवून एकमेकाचं कुठं चुकलं हे पाहायचं नसतं
तर शब्दांच्याही पलीकडल्या मायेच्या उबेत विसावायचं असतं
एकानं फटाक्याची दारू झालं तर दुसऱ्यानं वात व्हायचं नसतं
आणि क्षणिक रागापायी संसाराच्या घटाचा स्फ़ोट करायचं नसतं
आपल्या माणसाचं मन ओळखून त्याच्या उणिवांना समजून घ्यायचं असतं
उणिवांनाहि मागे सारून त्या संसाराच्या घटात छानसं रोपटं लावायचं असतं
ते रोप फोफावायला प्रेमाचं अखंड पाणी घालायचं असतं
आणि त्या रोपावर फुललेल्या कळीला जीवापेक्षाही जास्त जपायचं असतं
कधी प्रखर उन्हात असताना त्या रोपाला मायेच्या सावलीत सारायचं असतं
पण मंद पावसात मात्र त्याला चिंब न्हाऊ घालायचं असतं
हेवे दावे सोडून माणसातल्या मनाला साद घालायचं असतं
कारण त्या  मनात एक प्रेमाचं अतूट नातं विणलेलं असतं
रागाला त्सुनामीच्या लाटेसारखं उंच जाऊ द्यायचं नसतं
आणि अशी लाट आलीच तर काळजाची होडी करून दोघांनी पार जायचं असतं

 

मराठी प्रेम कविता /  Marathi  Prem  Kavita 


१. प्रेम सर्वांनाच नहीं लाभत

प्रेम करणंही नाही हुकत
प्रेमाचा अर्थ ज्यांना नाही सापडत
प्रेम ते पण असतात शोधत
प्रेम करायला नाही कोणी मिळत
प्रेम करण्यासाठी पण फिरावं
लागतं प्रेम मागत ...
प्रेम करून नसते कोणी लाजत
प्रेम घेवून नाही कोणी माजत
प्रेम कर म्हणून सागावं नाही लागत
एका हाताने कधी टाळी नाही वाजत
प्रेम करणारे कायम प्रेमच असतात करत
प्रेम आपल्या..मनातून नाही निघत
एकंदरीत प्रेम कधीच सुट्टी नाही काढत

 

२. खरच मला प्रेम करता येत नाही

ती माजी काळजी घेत राहते, निशब्द होऊन माज्यासाठी जिजत रहाते  |
तिज्या साठी काय करावे हेय काय कळत नाय ||
अन खरंच मला प्रेम करता येत नाय..

कधी कधी ती एकटक बगत राहते, न जाणे काय विचार करत राहते |
तिला त्या विचारातून बाहेर कसे काढावें हे काय कळत नाय ||
अन खरंच मला प्रेम करता येत नाय..

ती सतत काही न काही विषयांवर बोलत राहते |
खरंतर ती मला येईकन्यासाठी बडबडत राहते ||
मी न येईकल्या सारखे करत राहतो ,
तिज्याबर तसंन-तास काय बोलावे हे मला काय कळत नाय ||
खरंच मला प्रेम करता येत नाय..

ती रडतं असताना तिला जवळ घेऊन ,
डोक्यावरून हाथ फिरवत, "काळजी नको करुस मी आहे ना"|
हे बोलण्याचे हि धाडस होत नाय  ||
खरंच मला प्रेम करता येत नाय..

मनात प्रेम असूनहि , मला व्यक्त करता येत नाय,
अगं वेडे तुज्या शिवा माझे हि कोण नाय |
तिला मीटी मारून कुरवळने हे, कृतांत हि मला करता येत नाय ||
खरंच मला प्रेम करता येत नाय..

पूर्वी जन्माचे हे, काय माझे पुण्य नाय ,
परमेश्वर हे तुझेच उपकार आहेत |
माझे हृदय दगडाचे असले तरी त्याला ,
असा निस्वार्थी प्रेमळ पुजारी देणारा तूंच आहेस |

देवा आता एकचं उपकार कर , या दगडाला हि पाजर फुटू दे |
अन मला तिज्या बदल चे प्रेम,  व्यक्त करता येऊ दे |
खरंच मला प्रेम करता येवू दे...खरंच मला प्रेम करता येवू दे ...

 

३. इतकी का सुंदर दिसतेस तू..

मी  विचारल्यावर  हळूच
गालात का  हसतेस  तू
उघड कधीतरी  हे  रहस्य
हि  कसली  जादू  केलीस  तू ...

तुझ्यातच माझं  मन  रमतं
तुझ्या सहवासातच ते हसत
तुझ्या पासन दूर जायला मन  घाबरत
का  समजून  घेत  नाहीस  तू
इतकी  का  सुंदर  दिसतेस  तू ....

मनाच्या एका कोपऱ्यात सजवलंय  ग तुला
माझ्या लेखणी ने कोऱ्या कागदावरती  रंगवतोय तुला
नवीन काही लिहाय घेतलं तर तुझा
हसरा  चेहरा  समोर  येऊन  जातो
इतकी का सुंदर दिसतेस  तू ……….

शब्दांच्या कोड्यांमधून  निघून
तुझ्या स्वप्नांमध्ये  रमून  जातो
इतकी का सुंदर दिसतेस तू ना कळत
तुझ्यातच गुंतून  जातो  मी
इतकी का सुंदर दिसतेस  तू ……….

पावसाच्या  सरीत  भिजताना
खूप  छान  दिसतेस  तू
बागेमधील  फुलांकडे  बगता
नजरेस  पडते  तू
तुझं  रूप  बघून  गुलाबाच्या
फुलाला लाजायला येईल
इतकी  का  सुंदर  दिसतेस  तू ....

डोळे  बंद  करताच  येतेस  समोर  तू
डोळे  बंद  करताच  समोरून  जातेस  तू
येवडंच  तुझं  माझं  नातं नसतानाही
माझ्यासोबत  असतेस  तू ......
इतकी  का  सुंदर  दिसतेस  तू ....

 

४. माझ प्रेम -   Marathi  Kavita  for  Love 

वंसत ऋतू मधल्या पहिल्या पावसाच्या
थेंबा सारखा होत माझं प्रेम,
जो धरतीच्या कूशीत पडताच आपला सुंगध
दरवडणारा आणि मन तृप्त करून जाणारा होता माझं प्रेम...

मंदिरातल्या पुजारि सारखा होता माझं प्रेम,
जो देवाच्या भक्तिमध्ये तल्लीन होऊन त्याचा
भक्ति मध्ये आपला सर्वस्व अर्पण करणारा
होता माझं प्रेम...

गगण आणि समुद्रासारखा होता माझं प्रेम,
जरी एकमेकांपासून दूर असलो तरी समुद्रामध्ये
आपल्या प्रेमाचा निळा रंग सोडून आपल्या प्रेमाची
जाणीव करून देणारा होता माझं प्रेम...

प्रेम म्हंटले कि तिच नाव आणि तिचा नाव म्हंटले
कि माझं प्रेम,
माझ्या प्रेमाची व्याख्याच तिच्या पासून सुरू होऊन
तिच्या मध्येच संपेल असं होता माझं प्रेम...

गुलाबाच्या फूला सारखा होता माझं प्रेम,
दिसण्यास जितका सुंदर मार्ग मात्र तितकाच काटेरी...
म्हणून धर्माचा तो काटा माझ्या प्रेमाच्या फूला पेक्षा
श्रेष्ठ ठरला आणि माझ्या प्रेमाची किंमत कमी करून
जाणारा असं होता माझं प्रेम...

 

५. प्रेमवेडी - Marathi Kavita 

एक होती प्रेमवेडी माझ्यावर
खुप प्रेम करायची
आठवण जरी आली माझी की
दिवसरात्र कवीता करायची
नाही दिसलो मि तीला की
काळजी करत शोधायची
आलो जवळ तिच्या की मग
हळुच लपुन ती लाजायची
रूपाने तिच्या मला
भूरळ तीच पाडायची
स्वप्नाच्या दुनियेत जाऊन
तिचेच स्वप्न दाखवायची
कवी अनिकेत मशिदकर


मित्रांनो  आपल्याला जर ह्या सुंदर मराठी कविता आवडल्या असतील तर आम्हाला नक्कीच Comment Box मध्ये  लिहून  कळवा.  आपल्या  प्रिया व्यक्तिं सोबत ह्या कविता Share करायला विसरू नका. धन्यवाद 
Share:

Friday, August 21, 2020

40+ Happy Diwali Wishes in Marathi (2020) | दिवाळी च्या हार्दिक शुभेच्छा

Diwali Wishes & Greetings in Marathi

दिवाली हां भारत देशाचा सर्वात मोठा आणि महत्वपूर्ण सन आहे. प्रत्येक वर्षी अति उत्साहात साजरा केला जातो. ह्या वर्षी दिवाळी च्या सणाला १४ नोव्हेंबर २०२० पासून सुरवात होत आहे. प्रत्येक जण ह्या दिवशी आपल्या जवळीक लोकांना दिवाळी च्या शुभेच्या  देत असतो. आआम्ही आपल्या साठी ह्या खास दिवाळीच्या सना साठी घेऊन आलो आहोत Happy Diwali Message in Marathi, Happy Diwali Wishes in Marathi, Diwali Status in Marathi, Diwali Marathi SMS जे आपण पल्या प्रिया लोकांना Whatsapp किंवा Facebook वर पाठवू शकता. 

Best Diwali Messages in Marathi For Friends & Family 


Happy Diwali Message in Marathi
Diwali Marathi SMS 
वसुबारस !
गाय आणि वासारच्या अंगी असणारी उदारता,
प्रसन्नता, शांतता आणि समृद्धी आपणास लाभो ! 

  

Happy Diwali Message in Marathi
 Diwali Status in Marathi 

धनत्रयोदशी !
धन्वंतरी आपणावर सदैव प्रसन्ना असू देत !
निरामय आरोग्यदायी जीवन आपणास लाभो !
धनवर्षाव आपणाकडे अखंडित होवो !

  

Happy Diwali Message in Marathi
Happy Diwali Wishes in Marathi
नरकचतुर्दशी !
सत्याचा असत्यावर नेहमीच प्रभाव असावा !
अन्यायाचा प्रतिकार करण्याच बळ
आपल्याला लाभो !!
आपल्याकडून नेहमी सत्कर्म
घडो ! आपणास स्वर्ग सुख नित्य लाभो !!

 

Happy Diwali Message in Marathi
Happy Diwali Message in Marathi 
लक्ष्मिपुजन !
लक्ष्मीचा सहवास आपल्या घरी नित्य राहावा !
नेहमी चांगल्या मार्गाने आपणास लक्ष्मी प्राप्त
होवो ! लक्ष्मीपूजनाचे भाग्य
आपल्याला नेहमीच लाभो ! घरची लक्ष्मी प्रसन्ना तर सारे घर प्रसन्न !  

 

Happy Diwali Message in Marathi
Diwali Marathi SMS

भाऊबीज !
जिव्हाळ्याचे संबंध दर्दिव्सागानिक उजळत राहू दे ! 
भावा-बहिणीची साथ आयुष्यभर अतूट राहो दे ! 
 
Happy Diwali Message in Marathi
 Diwali Status in Marathi 
धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, धैर्यलक्ष्मी, शौर्यलक्ष्मी,
विद्यालक्ष्मी, कार्यलक्ष्मी, विजयालक्ष्मी, राजलक्ष्मी..
या दिपावलीत या अष्टलक्ष्मी तुमच्यावर धनाचा वर्षाव करोत,
शुभ दिपावली!
 
Happy Diwali Message in Marathi
Happy Diwali Wishes in Marathi 
ही दिवाळी आपल्या आयुष्यात सुख-समृध्दी घेऊन येवो!
दिन दिन दिवाळी, गाई म्हशी ओवाळी,
इडा – पिडा जाऊ दे, बळीचं राज येऊ दे!
दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
फटाके, कंदील अन् पणत्यांची रोषणाई,
चिवडा-चकली, लाडू-करंजीची ही लज्जतच न्यारी,
नव्यानवलाईची दिवाळी येता, आनंदली दुनिया सारी!
दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
तेजोमय झाला आजचा प्रकाश, जुना कालचा काळोख,
लुकलुकणार्या चांदण्याला किरणांचा सोनेरी अभिषेक,
सारे रोजचे तरीही भासे नवा सहवास,
सोन्यासारख्या लोकांसाठी खास,
दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
नवी स्वप्ने नवी क्षितिजे, घेउन येवो ही दिवाळी,
ध्येयार्पण प्रयत्नांना, दिव्ययशाची मिळो झळाळी,
आयुष्यात सोनेरी क्षण घेऊन येवो, ही दिवाळी
 
Happy Diwali Message in Marathi
Happy Diwali Message in Marathi 
आनंदाचे गाणे गात दिवाळी येते अंगणात,
सुखाची मग होते बरसात तेजाची मिळते साथ.
हि दिवाळी आनंदाची, सुखसमृध्दीची जावो.
पुन्हा एक नवे वर्ष,
पुन्हा एक नवी आशा,
तुमच्या कर्तुत्वाला पुन्हा एक नवी दिशा
नवे स्वप्न, नवे क्षितीज,
सोबत माझ्या दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 
Happy Diwali Message in Marathi
Diwali Wishes
दीपावलीच्या शुभक्षणांनी आपली सारी स्वप्न साकार व्हावी ही दिवाळी आपल्यासाठी एक अनमोल आठवण ठरावी… आणि त्या आठवणीने आपलं आयुष्य अधिकाधिक सुंदर व्हावं… दिवाळीच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा! 
 
Happy Diwali Message in Marathi
Diwali Greetings 
पहीला दिवा आज लागला दारी,
सुखाची किरणे येई घरी,
पूर्ण होवो तुमच्या सर्व इच्छा,
दिपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा.
 
Happy Diwali Message in Marathi
Diwali Marathi SMS 
फुलांचा सुगंध कोणी चोरू शकत नाही,
सूर्याची किरणे कोणी लपवू शकत नाही,
तुम्ही आमच्यापासून कितीही दूर असलात तरी,
दिपावली सारख्या मंगल प्रसंगी
तुम्हाला आम्ही विसरू शकत नाही.
शुभ दिपावली!
 
Happy Diwali Message in Marathi
 Diwali Status in Marathi 
दिवाळीचा पहिला दिवा लागता दारी,
सुखाचे किरण येती घरी,
पुर्ण होवोत तुमच्या सर्व ईच्छा,
आमच्याकडुन दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 
Happy Diwali Message in Marathi
Happy Diwali Wishes in Marathi 
रांगोळीच्या सप्तरंगात सुखाचे दिप उजळू दे,
लक्ष्मीच्या पावलांनी घर सुख समॄध्दीने भरू दे.
शुभ दिपावली! 
 
Happy Diwali Wishes in Marathi
Happy Diwali Message in Marathi 
दिवाळीची आली पहाट, रांगोळ्यांचा केला थाट
अभ्यंगाला मांडले पाट, उटणी, अत्तरे घमघमाट
लाडू, चकल्या कडबोळ्यांनी सजले ताट
पणत्या दारांत एकशेसाठ, आकाश दिव्यांची झगमगाट!
दिवाळीच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा!
 
Happy Diwali Wishes in Marathi
Diwali Wishes
पहिला दिवा लागेल दारी,
सुखाचा किरण येईल घरी,
पुर्ण होवोत तुमच्या सर्व इच्छा,
तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

हे पण वाचा : Attitude Status in Marathi 

 आपल्या प्रिया लोकांना पाठवा दिवाळीच्या सुंदर शुभेच्छा

 
Happy Diwali Wishes in Marathi
Diwali Greetings 
पाडवा अर्थात बलिप्रतिपदा !
पाडवा आगमनाने आपल्या आयुष्यात सदैव
गोडवा यावा ! सत्याचा असत्यावरचा विजय नेहमीच नव्याने प्रेरणा देत राहो ! थोरा मोठ्यांचे
आशीर्वाद आपल्याला मिळत राहो ! 

 
Happy Diwali Wishes in Marathi
Diwali Greetings 

लक्ष लक्ष दिव्यांनी उजळुन निघो ही निशा
घेऊनि येवो नवी उमेद नवी आशा,
सोबत आमच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा!
यशाची रोशनी, समाधानाचा फराळ, मंगलमय रांगोळी,
मधुर मिठाई, आकर्षक आकाशकंदिल, आकाश उजळवणारे फटाके!!
येत्या दिवाळीत, हे सगळं तुमच्यासाठी !!
दिवाळीनिमित्त सर्वांना लक्ष लक्ष शुभेच्छा!!
दीपावलीच्या शुभक्षणांनी आपली सारी स्वप्न साकार व्हावी
ही दिवाळी आपल्यासाठी एक अनमोल आठवण ठरावी…
आणि त्या आठवणीने आपलं आयुष्य अधिकाधिक सुंदर व्हावं…
दिवाळीच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा!
 
Happy Diwali Wishes in Marathi
Diwali Wishes
आज वसुबारस, दिवाळीचा पहिला दिवस,
हा सण आश्विन महिन्यातल्या वद्य द्वादशी या दिवशी
साजरा केला जातो. यास गोवत्स द्वादशी असेही म्हणतात.
या दिवशी गोधनाची पूजा केली जाते. वसुबारसच्या तुम्हाला अlणि
तुमच्या कुटुंबीयांना हार्दिक शुभेच्छा
 
Happy Diwali Wishes in Marathi
Diwali Greetings 
आनंदाची मुक्तहस्तपणे
उधळण करते ही दिवाळी
आप्तजणांच्या गाठीभेटी
घडवून आणते ही दिवाळी
सर्वाना एकत्र जमवून
प्रेम वाढवते ही दिवाळी
ईवल्या ईवल्या पणत्यांनी
उजळून टाकते ही दिवाळी
सुंदर सुंदर आकाशदिव्यानी
प्रकाशमय करते ही दिवाळी
लहानांसाठी मजाच मजा
घेऊन येते ही दिवाळी
खमंग फराळाचा आस्वाद
घ्यायला देते ही दिवाळी
भेटवस्तू आणि भेटकार्डांची
देवाणघेवाण घडवते ही दिवाळी
अशी सर्वांचा आनंद
द्विगुणीत करते ही दिवाळी
तेव्हा माझ्याकडून सुद्धा सर्वांना
दिपावलीच्या मनःपुर्वक हार्दिक शुभेच्छा :)
 
Happy Diwali Wishes in Marathi
Diwali Marathi Images 
आनंदाचे गाणे गात दिवाळी येते अंगणात,
सुखाची मग होते बरसात तेजाची मिळते साथ.
हि दिवाळी आनंदाची, सुखसमृध्दीची जावो.
 
Happy Diwali Wishes in Marathi
Diwali Marathi SMS 
उटण्याचा नाजूक सुगंध घेऊन,
आली आज पहिली पहाट,
पणतीतल्या दिव्याच्या तेजानी,
उजळेल आयुष्याची वहिवाट !!,
शुभ दीपावली आणि सुरक्षित दीपावली 
 
Happy Diwali Wishes in Marathi
 Diwali Status in Marathi 
उत्कर्षाची वाट उमटली
विरला गर्द कालचा काळोख…
क्षितिजावर पहाट उगवली,
घेऊनिया नवा उत्साह सोबत...
दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा...
 
Happy Diwali Wishes in Marathi
Happy Diwali Wishes in Marathi 
गणेशपूजा, लक्ष्मीपूजा, दीपपूजा दिवाळीला,
उधाण येवो आनंदाला, उत्साहाला, हर्षालहासाला,
वंदन करूया मनोभावे आज त्या मांगल्याला.
दिवाळीच्या अमाप शुभेच्छा…!
 
Happy Diwali Wishes in Marathi
Happy Diwali Message in Marathi 
तेजोमय झाला आजचा प्रकाश, जुना कालचा काळोख,
लुकलुकणार्‍या चांदण्याला किरणांचा सोनेरी अभिषेक,
सारे रोजचे तरीही भासे नवा सहवास,
सोन्यासारख्या लोकांसाठी खास,
दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 
Happy Diwali Wishes in Marathi
Diwali Wishes
दारी दिव्यांची आरास,
अंगणी फुललेला सडा रांगोळीचा खास,
आनंद बहरलेला सर्वत्र,
आणि हर्षलेले मन,
आला आला दिवाळी सण,
करा प्रेमाची उधळण…
 
Happy Diwali Wishes in Marathi
Diwali Greetings 
दिन दिन दिवाळी, गाई म्हशी ओवाळी,
इडा – पिडा जाऊ दे, बळीचं राज येऊ दे!
दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 
Happy Diwali Wishes in Marathi
Diwali Greetings 
दिवाळी अशी खास,
तिच्यात लक्ष्मीचा निवास…
फराळाचा सुगंधी वास,
दिव्यांची आरास…
मनाचा वाढवी उल्हास,
अशा दिवाळीच्या शुभेच्छा…
तुमच्यासाठी खास !!
हि दिवाळी तुम्हा सर्वांना
सुखसमृध्दीची, भरभराटीची,
आनंदाची जावो…
* शुभ दिपावली *
 
Happy Diwali Wishes in Marathi
Diwali Greetings 
दिवाळीचा पहिला दिवा लागता दारी,
सुखाचे किरण येती घरी,
पुर्ण होवोत तुमच्या सर्व ईच्छा,
आमच्याकडुन दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
ही दिवाळी आपल्या आयुष्यात सुख-समृध्दी घेऊन येवो!
 
Diwali Status in Marathi
Diwali Marathi Images 
दिवाळीची आली पहाट, रांगोळ्यांचा केला थाट
अभ्यंगाला मांडले पाट, उटणी, अत्तरे घमघमाट
लाडू, चकल्या कडबोळ्यांनी सजले ताट
पणत्या दारांत एकशेसाठ, आकाश दिव्यांची झगमगाट!
दिवाळीच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा!
 
Diwali Status in Marathi
Happy Diwali Wishes in Marathi 
दीपावलीच्या शुभक्षणांनी आपली सारी स्वप्न साकार व्हावी
ही दिवाळी आपल्यासाठी एक अनमोल आठवण ठरावी…
आणि त्या आठवणीने आपलं आयुष्य अधिकाधिक सुंदर व्हावं…
दिवाळीच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा!
 
Diwali Status in Marathi
Happy Diwali Message in Marathi 
धन त्रयोदशी !!
नरक चतुर्दशी !!
लक्ष्मी पूजन !!
बलि प्रतिपदा !!
भाऊबीज !!
आपला संपूर्ण दीपोत्सव
मंगलमय होवो…
शुभ दीपावली !

 

 Unique Happy Diwali Messages in Marathi with Images 


Diwali Status in Marathi
Diwali Wishes
धनत्रयोदिशी पहिला दिवा लागतो दारी,
कंदिल आणि दिव्यांनी रात्र उजळते सारी,
रांगोळी, फटाके आणि फराळाची तर मजाच न्यारी,
चला साजरी करूया दिवाळी आली रे आली…
शुभ दीपावली २०२०
 
Diwali Status in Marathi
Diwali Greetings 
नवी स्वप्ने नवी क्षितिजे, घेउन येवो ही दिवाळी,
ध्येयार्पण प्रयत्नांना, दिव्ययशाची मिळो झळाळी,
आयुष्यात सोनेरी क्षण घेऊन येवो, ही दिवाळी
 
Diwali Status in Marathi
Diwali Marathi Images 
पहीला दिवा आज लागला दारी,
सुखाची किरणे येई घरी,
पूर्ण होवो तुमच्या सर्व इच्छा,
दिपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा.
 
Diwali Status in Marathi
Diwali Marathi SMS 
पुन्हा एक नवे वर्ष,
पुन्हा एक नवी आशा,
तुमच्या कर्तुत्वाला पुन्हा एक नवी दिशा
नवे स्वप्न, नवे क्षितीज,
सोबत माझ्या दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 
Diwali Status in Marathi
 Diwali Status in Marathi 
फटाके, कंदील अन् पणत्यांची रोषणाई,
चिवडा-चकली, लाडू-करंजीची ही लज्जतच न्यारी,
नव्यानवलाईची दिवाळी येता, आनंदली दुनिया सारी!
दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 
Diwali Status in Marathi
Happy Diwali Wishes in Marathi 
फटाक्यांची माळ,
विजेची रोषणाई,
पणत्यांची आरास,
उटण्याची आंघोळ,
रांगोळीची रंगत,
फराळाची संगत,
लक्ष्मीची आराधना,
भाऊबीजेची ओढ,
दिपावलीचा सण आहे खूपच गोड.
दिपावलीच्या मंगलमयी शुभेच्छा ..!
 
Diwali Status in Marathi
Diwali Wishes
 
फुलांचा सुगंध कोणी चोरू शकत नाही,
सूर्याची किरणे कोणी लपवू शकत नाही,
तुम्ही आमच्यापासून कितीही दूर असलात तरी,
दिपावली सारख्या मंगल प्रसंगी
तुम्हाला आम्ही विसरू शकत नाही.
शुभ दिपावली!
 
Diwali Status in Marathi
Diwali Marathi Images 
भाऊबीज-
गुणी माझा भाऊ याला ग काय मागू
हात जोडूनिया देवाजीला सांगू
औश्र माज वाहू दे त्याच्या पाया
आतुरली पूजेला माझी काया.
 
Diwali Status in Marathi
Happy Diwali Message in Marathi 
यशाची रोशनी, समाधानाचा फराळ, मंगलमय रांगोळी,
मधुर मिठाई, आकर्षक आकाशकंदिल, आकाश उजळवणारे फटाके!!
येत्या दिवाळीत, हे सगळं तुमच्यासाठी !!
दिवाळीनिमित्त सर्वांना लक्ष लक्ष शुभेच्छा!!
 
Diwali Status in Marathi
Diwali Greetings 
यशाची रोषणाई
कीर्तीचे अभ्यंग स्नान
मनाचे लक्ष्मिपुजन
समृद्धीचे फराळ
प्रेमाची भाऊबीज
अशा  मंगल दिवाळीच्या  शुभेच्छा
 
diwali images
Happy Diwali Wishes in Marathi 
रांगोळीच्या सप्तरंगात सुखाचे दिप उजळू दे,
लक्ष्मीच्या पावलांनी घर सुख समृध्दीने भरू दे.
दीपावलीच्या शुभक्षणांनी आपली सारी स्वप्न साकार व्हावी,
ही दिवाळी आपल्यासाठी एक अनमोल आठवण ठरावी,
आणि त्या आठवणीने आपलं आयुष्य अधिकाधिक सुंदर व्हावं,
धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, धैर्यलक्ष्मी,शौर्यलक्ष्मी,विद्यालक्ष्मी,
कार्यलक्ष्मी, विजयालक्ष्मी, राजलक्ष्मी..!
या दिपावलीत या अष्टलक्ष्मी तुमच्यावर धनाचा वर्षाव करोत…
दिवाळीच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा...
 
diwali images
Diwali Greetings
 
लक्ष लक्ष दिव्यांनी उजळुन निघो ही निशा
घेऊनि येवो नवी उमेद नवी आशा,
सोबत आमच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा!
 
diwali images
Diwali Wishes
 
सगळा आनंद सगळे सौख्य,
सगळ्या स्वप्नांची पूर्णता,
यशाची सगळी शिखरे,
सगळे ऐश्वर्य,
हे आपल्याला मिळू दे,
ही दीपावली आपल्या आयुष्याला एक नवा उजाळा देवू दे…
 
diwali images
Diwali Marathi Images 
सर्व मित्र परिवाराला ...
दीपावलीच्या धनदायी ,प्रकाशमय,चैतन्यदायी मंगलमय शुभेच्छा !!!
दीपावलीच्या हार्दिक शुभेछा...
 
diwali images
Happy Diwali Message in Marathi 
स्नेहाचा सुगंध दरवळला,
आनंदाचा सण आला.
विनंती आमची परमेश्वराला,
सौख्य, समृध्दी लाभो तुम्हाला.
दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

हे पण वाचा :  Good Night Marathi Message
हे पण वाचा :  Good Morning Marathi Message


आम्हाला खात्री आहे कि आपल्याला हे सुंदर Happy Diwali Message in Marathi, Happy Diwali Wishes in Marathi, Diwali Status in Marathi, नक्की आवडले असेल. आपल्या मित्रानं सोबत Share करायला विसरू नका.

आमच्या तमाम वाचकांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा 

Share:
Copyright © Marathi Ukhane About Us | Privacy Policy | Disclaimer | Contact Us